XV Rahvusvaheline laste estraadilauljate konkurss „Slavjanski Bazaar Vitebskis – 2017” Eesti eelvoor

XV Rahvusvaheline laste estraadilauljate  konkurss

„Slavjanski Bazaar Vitebskis – 2017”

Eesti eelvoor

JUHEND

Aeg

19.02.2017

algus kell 12.00 (proovid kell 11.00)

Koht

Kultuurikeskus Lindakivi

Koorti 22, Tallinn

Eesmärk

Eelvooru põhieesmärk on välja selgitada Eesti parimad noored lauljad vanuses 7- 11 a  (s.a. kuni 01.07.2005 a.)  Eesti vääriliseks esitlemiseks
XV Rahvusvahelisel laste estraadilauljate  konkursil Slavjanski Bazaar
Vitebskis – 2017

Lisaks:

- välja selgitada noori andekaid soliste

- loomingulise meisterlikkuse edasi arendamine

- loomingulise kontaktide laiendamine

- populariseerida autoreid, kes loovad laule lastele

- pedagoogide ning lauljate vaheliste kogemuste vahetamine

- kuulajate huvi tõstmine esinejate vatu

Konkursi programm

- I laul oma riigi autorilt, eesti keeles; II laul -  vabal valikul

Žürii ja hindamise kriteeriumid:

- žürii koosseis – Eesti proffessionaalsed estraadilauljad , muusikud ja heliloojad

osavõtjate esinemist hinnatakse 10 – punktilises süsteemis

- žürii valib välja konkursi eelvooru võitja

- ühesuguse arvuga punktide korral viib žürii läbi hääletamise

- hindamise peamisteks kriteeriumiteks on esinemis meisterlikkus, esitamisviisi

vastavus valitud repertuaarile, lavaline esinemisoskus.

- kõiki konkursist osavõtjaid autasustatakse diplomitega

- eelvooru võitja esindab Eestit  XV Rahvusvahelisel laste estraadilauljate
konkursil Slavjanski Bazaar  Vitebskis – 2017 Valgevenes

Registreerimine

Registreerimiseks on vaja täita registreerimisleht 15. veebruariks 2017
Lindakivi Kultuurikeskuse kodulehel www.lindakivi.ee ja saata meili aadressile  igor@lindakivi.ee

Osavõtumaks

Konkursi osavõtumaks on 10 eurot. EE371010220015301014, SEBpank, Loomingukeskus Aplaus, konkursi osavõtumaks

Info: tel. 632 1062, 5647 7072, www.lindakivi.ee E-mail: igor@lindakivi.ee

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin