Avaldus

Broneeringu kinnitamiseks vormistage allolev avaldus hiljemalt kaks nädalat enne ürituse algust:

Esinejate maksimaalne arv majas korraga on 300!

Vastavalt Tallinna linnapea käskkirjale nr T-4-1/20/24 02.11.2020 „Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel“ kohustub ruumide kasutaja üle 20 osalejaga (esinejad ja publik kokku) avalikul üritusel alates 9. novembrist 2020. a. tagama maskide olemasolus ja nende kandmise esinejatel ja osalejatel, samuti desovahendite olemasolu ja kättesaadavuse kogu ürituse ja selle ettevalmistuse vältel. Avalikuks ürituseks loetakse mistahes publikuga sündmust: kontsert, etendus, konverents, koolitus, meelelahutusüritus, mälumäng jms. Maskikandmise kohustust pole osalejatele, kelle puhul on see võimatu või raskendatud (nt võistleja, esineja, sh näitleja või laulja) või inimese tervisest tingitud asjaolude tõttu. Desovahendite ja maskide olemasolu ning kandmise nõudest mittekinnipidavad üritused katkestatakse või lõpetatakse.

AVALDUS-RUUMIDE RENT

Täidetud ja allkirjastatud avaldus tuleb saata aadressil julia.timerbulatova@lindakivi.ee ,

Info tel 632 5239

Reklaami avaldamiseks kultuurikeskuse koduleheküljel edastage info e-mailile: siiri@lindakivi.ee

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin